top of page

Our Brothers

Alpha Mu Class (Spring 2019)

Kim Jun.jpg

Jun Kim

Alpha Nu Class (Fall 2019)

01 Angad Chawla.jpg

Angad Chawla

05 Austin Kim.jpg

Austin Kim

Alpha Xi Class (Spring 2020)

Behare, Sanjana.jpg

Sanjana Behare

0_Prof Picture_edited.jpg

Daniel Shahab Diaz

Ju, Kevin.jpg

Kevin Ju

Callahan, Adam.jpg

Adam Callahan

Fu, Joy.jpg

Joy Fu

Nick Koch_heaadshot.jpg

Nicolas Koch

Christina Chen

Goyal, Ishana.jpg

Ishana Goyal

Goicoechea Leandro.png

Jeff Koo

Vanessa Chua

318026159_3365948020286196_5739893029881490980_n.jpg

Chirag Gupta

Goicoechea Leandro.png

Tristan Lamothe-goda

Crisera, Maddy.jpg

Maddy Crisera

Jabamani, Chrisvin.jpg

Chrisvin Jabamani

Lee, Joon.jpg

JoonWoo Lee

Goicoechea Leandro.png

Jean-Paul Daum

Jensrud, Karina.jpg

Karina Jensrud

Li, Brian.jpg

Brian Li

Li, Julia.jpg

Julia Li

L1021120.jpg

Alan Liu

_MG_4639_edited.jpg

Santiago Lopez Del Pino

Mathur, Aditya.jpg

Aditya Mathur

_MG_4640_edited.jpg

Rajan Mehta

261348068_946359666307688_5011702864381392156_n_edited.jpg

Aryam Padhiar

Goicoechea Leandro.png

Arsh Shah

Goicoechea Leandro.png

Grant Shenkman

pfp shreyas.jpg

Shreyas Sinha

Sanam Thakur

Stefania Vatidis

Goicoechea Leandro.png

SeYoon Yoon

Yu, Jahow.jpg

Jahow Yu

Alpha Omicron Class (Spring 2021)

Cutout Male.png

Jeffrey Ann

Roy Epstein Koch.JPG

Roy Epstein Koch

Angus Lai.JPG

Angus Lai

Karthik Arun.JPG

Karthik Arun

Barak Huang.JPG

Barak Huang

Sally Lee_edited.jpg

Sally Lee

Susheel Cheeti.JPG

Susheel Cheeti

Michelle Huang.JPG

Michelle Huang

Martin Li.JPG

Martin Li

IMG_8088.jpg

Albert Chen

Devin Ingram.JPG

Devin Ingram

Katie Lin.JPG

Katie Lin

IMG_8001.jpg

David Chu

Rithvik Kalluri.JPG

Rithvik Kalluri

Screen Shot 2023-04-16 at 7.53.04 PM.jpeg

Maggie Lin

jason_edited.jpg

Jason Chung

L1020514_edited.jpg

Alison Kim

Russell MacLeith.JPG

Russell MacLeith

Abhi Patel.JPG

Abhi Patel

Ria Patel.JPG

Ria Patel

Kevin Pichardo-Cedillo.JPG

Kevin Pichardo-Cedillo

Veeraj Rangnekar.JPG
Paula Sandoval Santamaria_edited.jpg
Kabir Satija.JPG

Veeraj Rangnekar

Paula Sandoval Santamaria

Kabir Satija

Rishey Shenoy_edited.jpg

Rishey Shenoy

Alyssa Sultani.JPG

Alyssa Sultani

Nick Usanov.JPG

Nick Usanov

Ayush Walia_edited.jpg

Ayush Walia

Alicia Xu.JPG

Alicia Xu

Gloria Zhao_edited.jpg

Gloria Zhao

Alpha Pi Class (Fall 2021)

_MG_4671_edited_edited.jpg

Akhil Edekar

_MG_4694_edited.jpg

Nini Li

_MG_4685_edited.jpg

Tate Li

_MG_4662_edited.jpg

Rishi Mudduluru

_MG_4677_edited.jpg

Lauren No

_MG_4686_edited.jpg

Giuseppe Schifano

_MG_4672_edited.jpg

Rishi Subbaraya

_MG_4648_edited.jpg

Erica Yasharpour

Alpha Rho Class (Spring 2022)

IMG_7994.jpg

Soham Bhonagiri

IMG_8175.jpg

Ronak Khara

IMG_8025.jpg

Daniel Niedfeldt

IMG_8042.jpg

Sebastian Ubillus

IMG_8053.jpg

Jacqueline Ho

341960264_163297590014385_6062166380282543539_n.jpg

Arjun Kumar

IMG_8109.jpg

Dustin Ock

IMG_8121.jpg

Maegan Ung

IMG_7925.jpg

Anika Huang

IMG_8140.jpg

Marie Kyung

IMG_8174.jpg

Yiyi Ouyang

IMG_1880.JPG

Sarah Wang

1Wendy.jpg

Wendy Huang

IMG_8017.jpg

Julia Liu

1Chris.jpg

Christopher Rosa

IMG_7945.jpg

Dana Zhang

1Rahul.jpeg

Rahul Iyengar

IMG_8048.jpg

Brielee Lu

IMG_8073.jpg

Jenny Seong

IMG_8163.jpg

Delvia Zhang

IMG_8066.jpg

Lindsey Jung

IMG_7941.jpg

Eric Markov

1Vincent.jpg

Vincent Su

Alpha Sigma Class (Fall 2022)

L1020442.jpg

Wei Chen

L1020456.jpg

Daniel Chung

L1020450.jpg

Eric Chung

L1020485.jpg

Helen Ho

L1020458.jpg

Alex Lee

L1020471.jpg

Joey Seo

L1020482.jpg

Renee Wu

L1020477.jpg

Alan Xia

Alpha Tau Class (Spring 2023)

Khushi_Headshot.jpg

Khushi Arora

L1021069-2.jpg

Ryan Avecilla

L1021136-2.jpg

Madhav Badithela

IMG_7754.heic

Jaina Bahirwani

L1021075-2.jpg
L1021094-2.jpg

Julia Choi

L1021093-2.jpg

Yuyu Dai

Jhalawad.jpg

Ritvik Jhalawad

342009393_207047722104970_7951083968574764774_n.png

Ayush Mishra

L1021110-2.jpg

Arjun Singh

IMG_0001.heic

Paya John Farahanchi

L1021073-2.jpg

Nabil Kassam

IMG_7711-2.heic

Liam Morehouse

L1021062-2.jpg

Vaishnavi Suresh

342324799_544600591169453_7330075777663999473_n.jpg

Samarth Gandhi

L1021076-2.jpg

Young Soo Kim

L1021116-2.jpg

Gabriel Ospina

IMG_7724.JPEG

Maya Tang

L1021112-2.jpg

Eric Gao

L1021099-2.jpg

Riku Kubota

L1021123-2.jpg

Rayan Patel

L1021133-2.jpg

Yash Tibrewal

L1021090-2.jpg

Faaris Hussain

L1021113-2.jpg

Dallas Lea

L1021065-2.jpg

Jaimie Qu

IMG_7746 (1).heic

John Yi

IMG_7752.jpg

Melvin Jabamani

L1021117-2.jpg

Franklin Liu

L1021100-2.jpg

Sagar Sharma

L1021079-2.jpg

Grace Zhang

Wendy Benitez Jaramillo

Transfer Class

Pfp thomas.JPG

Thomas Ku

Goicoechea Leandro.png

Kirk Love

L1020462.jpg

Rares Grecu

bottom of page